Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych Wrocław

Regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych Wrocław

Wchodzące w skład hydrauliki siłowej elementy nie zawsze działają w prawidłowy sposób. W przypadku nastąpienia awarii takich podzespołów, jak rozdzielacze hydrauliczne, warto skorzystać z naszej pomocy. Firma AW-TECH, którą prowadzimy we Wrocławiu, specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu naprawy oraz regeneracji wspomnianych komponentów, zwanych niekiedy zaworami. Powierzone nam zadania zawsze traktujemy priorytetowo. Do ich realizacji przystępujemy natychmiast po ustaleniu z klientem wszystkich szczegółów współpracy. W trakcie wykonywania czynności serwisowych korzystamy z najwyższej jakości urządzeń. To zapewnia szybki i sprawny przebieg prac reperacyjnych.

Rozdzielacze hydrauliczne – do czego służą?

Odpowiednio dobrane zawory stanowią bardzo ważny element wyposażenia hydrauliki siłowej Rozdzielacze hydrauliczne, które poddajemy regeneracji, odpowiadają za sterowanie kierunkiem ruchu oleju przepływającego przez układ. Dzięki nim oraz zamontowanym w całym systemie przewodom i złączom ciecz zostaje przetransportowana najpierw do siłowników i silników, a następnie trafia do zbiornika. Omawiane akcesoria służą ponadto do ochrony pompy przed przeciążeniami oraz do sterowania jej położeniem w systemie.

W zakresie kompetencji pracowników naszej firmy z Wrocławia mieści się regeneracja rozdzielaczy hydraulicznych różnego typu. Przywracamy do stanu używalności modele jedno-, dwu- i trzysekcyjne oraz blokowe i monoblokowe. To zapewnia sprawność działania układów pneumatycznych zamontowanych w rozmaitych maszynach przemysłowych oraz rolniczych.

Istota procesu regeneracji rozdzielaczy

Zastanawiają się Państwo, w jaki sposób zawory poddaje się czynnościom naprawczym? Cały proces regeneracji polega na zdemontowaniu rozdzielacza hydraulicznego oraz jego dokładnym oczyszczeniu z zabrudzeń i zastąpieniu nadmiernie wyeksploatowanych bądź uszkodzonych części ich zamiennikami. W dalszej kolejności zainstalowany element poddajemy testom sprawdzającym prawidłowość jego funkcjonowania. Dopiero po ich pomyślnym przejściu zregenerowany komponent może zostać oddany do ponownego użytku.